Vägen till bättre golfspel går genom
kroppens Rörelse&Funktion

De vanligaste golfskadorna är rygg-, axel-, armbågs och handledsproblem. Anledningen till skadorna är ofta överbelastning av olika leder, muskler eller senor. Det är smärtor som gör sig påminda även utanför golfbanan men som kan botas med rätt behandling och förebyggas genom större kunskap om kroppen.

 

Jag har ett nära samarbete med Scandinavian School of Golf samt ett antal spelare på Nordea tour. Tillsammans med fys- och golftränare skapas de bästa förutsättningarna för golfspel på önskad nivå.

 

Golf Pro, barn- & ungdomsledare 

• Föreläsning i funktionell anatomi som kopplas till: • Kunskap om golfrelaterade skador

• Analys av spelarens funktion/teknik tillsammans med golftränare i studio.

 

 

Elitgolfare

• Rörelse & funktionsanalys (elit)• Åtgärdsprogram• Uppföljning & utvärdering

• Träningsplanering på både lång & kort sikt.

 

 

Motionsgolfare

• Rörelse & funktionsanalys• Smärta• Bedömning • Individanpassat träningsupplägg • Träningsplanering.

 

 

Företagsgolfare

• Avdragsgill förebyggande rörelse&funktionsalys • Individuellt förebyggande träningsupplägg • Rehabträning • Uppföljning & utvärdering.