Sjukgymnastik

Sjukgymnastens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Sjukgymnaster har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav.

 

Sjukgymnastik eller fysioterapi är ett akademiskt ämne som främst handlar om den mänskliga kroppens funktion och rörelse. Sjukgymnastens grundutbildning är en treårig universitetsutbildning. Efter grundutbildningen krävs vidareutbildning för att hålla sig uppdaterad med den ständiga vetenskapliga utvecklingen samt för att utbilda sig inom olika behandlingsmetoder.

Behandling

Sjukgymnastisk behandling kan användas när man har ont på olika sätt, är stel i lederna eller svag i musklerna. Man kan både få behandling för plötsliga smärtor och för mer långdragna besvär. Man kan också få förebyggande behandling för att smärtorna inte ska komma tillbaka, eller hjälp med att komma igång efter en skada eller en operation.