Hälsodeklaration

Du fyller i hälsodeklarationen innan Du träffar mig första gången. Formuläret finns sedan som underlag då vi träffas så att faktainsamlingen blir så effektiv som möjligt. Du har då också fått tid att fundera och kommer väl förberedd till första tillfället.

  • (ååååmmdd-xxxx)