Rörelse- och funktionsanalys

Min filosofi är att alla idrottare kan fortsätta att utvecklas oavsett var de står idag. Mycket handlar om att vara medveten om både sina styrkor och svagheter.

 

Mål med rörelse- och funktionsanalysen är att bedöma rörelsemönster som är viktiga för en normal funktion och prestationen. Jag utgår från att bedöma kvalitén på grundläggande rörelsemönster för att identifiera en individs begränsningar och/eller asymmetrier. Vid behov utförs ytterligare tester för att optimera analysen. Genom att utföra en Rörelse- och funktionsanalys får Du kunskap om både dina svagheter och styrkor.


Efter Rörelse- och funktionsanalys: 
Den viktigaste delen av testningen är inte testet i sig själv utan vad som görs med resultatet!  Utifrån testresultatet och dina personliga mål utformas ditt individuella träningsprogram som både förebygger överbelastningsskador och förbättrar din prestation. Optimerar effekten av din träning!

Uppföljning/avstämning: För att optimera träningen krävs en ständig utveckling och stegring av träningen. Ny analys och upplägg rekommenderas.

 

"To become different from what we are, we must have some awareness of what we are"