Smärta

De flesta människor får någon gång i livet ont i ryggen, nacken eller axlarna. All slags smärta påverkar humöret och ibland kan det göra så ont att man inte klarar av sina vanliga arbetsuppgifter. Smärta är en signal på att något i kroppen inte är som det ska.

 

Orsakerna till smärtan kan vara olika. Om man till exempel har ett ensidigt arbete och motionerar för lite kan musklerna stelna till. Utsätter man sedan kroppen för en hög belastning kanske den inte klarar av påfrestningen. Då kan man få sträckningar i muskler eller skador på leder och ledband. Smärtan kan också bero på olika slags skador, till exempel idrottsskador, fall eller slag.