Synpunkter och Klagomål

Det är viktigt för mig att synpunkter och klagomål framförs så att det finns en möjlighet att förbättras då strävan är att hålla en hög kvalitativ vård med närvaro och engagemang. Önskan är givetsvis att du vänder dig i första hand till mig så att vi kan reda ut det tillsammans. Det finns också  en postlåda vid Idrottscentrums reception där du kan lämna synpunkter anonymt. Det gäller även tips och ideér.

Utbildningen Kvalitets- och ledningssytem för fysioterapeutisk verksamhet ligger som grund för fortlöpande kvalitetsarbete i verksamheten. Ett stort mål är att du ska känna att du får ett vänligt bemötande och professionell bedömning och  behandling. Ett annat mål är att Aktiv Rehab i Halmstad ska bedriva patientsäker vård. Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada.

Vad är en vårdskada?
Vårdskada defineras enligt patientsäkerhetslagen som "lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som har kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården".

Om något gått fel i vården är jag som vårdgivare skyldig att utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen. I de fall som krävs ska en Lex Maria anmälan göras av mig som vårdgivare till IVO(Inspektionen för Vård och Omsorg).

Om en vårdskada har inträffat eller att risk för en vårdskada skulle kunna hända ska du som privtperson själv göra en anmälan till IVO www.ivo.se. IVO har en upplysningstjänst för privatpersoner inför anmälan; telefon 010-788 50 00