Undersökning och behandlingsplan i 3 steg

1: Anamnes och klinisk bedömning

2: Testning och programutprovning

3: Uppföljning med teknikkorrigering samt stegring och programutveckling.

 

Steg I:

Du fyller i hälsodeklarationen innan Du träffar mig. Formuläret finns sedan som underlag då vi träffas så att faktainsamlingen blir så effektiv som möjligt. Du har då också fått tid att fundera och kommer väl förberedd till första tillfället.

 

Vid första tillfället sker anamnesupptagning genom samtal och utifrån det som framkommit, utförs en grundlig undersökning som bland annat innefattar en hållningsanalys samt specifika test; ortopediska såväl som neurologiska tester där bl.a känsel, kraft och reflexer kommer att kontrolleras. Detta görs för att fastställa mer exakt vilka strukturer som är skadade/påverkade, det vill säga det gäller att fastställa en funktionsdiagnos.

 

Efter att funktionsdiagnos fastställts kan en behandlingsplan utformas.

 

Steg II:

Efter att funktionsdiagnos och behandlingsplan fastställts påbörjas nu behandlingen. Du får tydliga instruktioner vad gället din träning. Om smärta är ett av symptomen kan behandlingar som akupunktur, TENS och kinesiotejp bli aktuellt.

 

Viktigt här är att belastningsnivån i programmet blir optimal för att stimulera de positiva effekterna i form av ökad cirkulation, neuromuskulär fascilitering, stabilitet och rörlighet med så lite negativ effekt (smärta, svullnad, värmeökning) som möjligt.

 

Steg III.

En senare uppföljning för att utvärdera om de insatser som satts in givit önskad effekt eftersträvas. Det kan då gälla att successivt stegra och utveckla träningsprogrammet samt fortsätta med andra insatser.

 

För att optimera träningen krävs en ständig utveckling och en successiv stegring av belastning och svårighet i övningar där teknikkorrigering är central för att få kroppen att arbeta som en enhet, i en så kallad rörelsekedja. Det gäller då att träningen är vad man brukar kalla funktionell träning.

För att uppnå resultat krävs ibland träning under lång tid. Mycket av denna träning kan du utföra själv. Genom samarbete med Idrottscentrum kan du under den tid som du är under behandling och i behov av att rehabiliteringsträna köpa ett Rehabkort. Rehabkortet innebär att du kan träna i Idrottscentrums funktionella gym för 295kr/månaden.

Målsättning

Målsättningen är att träna kroppen för att klara de krav som ställs på den. Det är då viktigt att insikten finns om vilka arbetskrav som ställs på varje enskild individ samt vilken kapacitet individen har idag. Utifrån en kapacitetsanalys kan sedan en övergripande målsättning som är realistisk och motiverande göras. Med delmål och tydliga tidsramar skapas  engagemang för att tillsammans uppnå det övergripande målet.

 

Tydlighet och planering är en förutsättning för att Du som patient skall ha full insikt i vad som kommer krävas av Dig. För att resultat skall uppnås är min fasta övertygelse att ett gemensamt samarbeta är grundförutsättningen.